שימוש בטלפון נייד בנהיגה

נהיגה בזמן פסילה

שימוש בטלפון בזמן נהיגה
נחשבת לאחת מהעבירות החמורות בזמן נהיגה, אשר משייכים אליה מעורבות בתאונות , עבירה זו נאכפת היום הן ע"י שוטרים באכיפה בררנית, הן ע"י מכשור מצלמות מתקדמות, ושימוש ברחפניים.
אין הבדל בין החזקה, שימוש, דיבור בזמן נהיגה עם הנייד, מאחר ויש איסור לגעת במכשיר הטלפון בזמן נהיגה זולת אם נגעת במכשיר בעת שהיה מחובר למתקן קבוע, או בעת עצירה מוחלטת ברמזור אדום.
עבירה זו היום הינה עבירת ברירת משפט אך במקרים מסוימים כגון בעבירת חוזרת אתה עלול לקבל זימון לבית משפט ובסופו של יום עם פסילה בפועל.
כאשר בגין עבירה זו מקבלים 10 נקודות. נתפסת נוהג תוך שימוש במכשיר טלפון נייד פנה אל עו"ד חלי יוסף ע"מ למזער נזקים ולהגיע לתוצאה הטובה ביותר.