עונש על נהיגה בשכרות

מי שנמצא נוהג, כאשר בתוצאת בדיקת נשיפה כמות ריכוז אלכוהול בכמות עולה על 240 מק"ג בליטר אחד של אוויר נשוף, נחשב לשיכור. כך גם אם ימצא בדמו של אדם מעל 50 מ"ג אלכוהול ב 100 מ"ל דם, גם סירוב להיבדק נחשב לנהיגה בשכרות.

נהג שנתפס ורמת האלכוהול בדמו גבוהה מהמותר/ או בדיקת ינשוף מצביעה על נהיגה בשכרות מאבד את רישיונו במקום ל-30 יום, ומוגש נכדו כתב אישום שבסופו הוא עלול לאבד את רישיונו לזמן ארוך יותר, או למצוא עצמו תחת סורג ובריח. במידה ובזמן הנהיגה בשכרות הנהג היה מעורב  בתאונה המצב חמור הרבה יותר, גם אם אין נפגעים.

המחוקק מחמיר עם הנוהגים בשכרות או תחת השפעת סמים ועל כן אדם המורשע בעבירות אלו עלול לאבד את רישיונו למשך שנתיים, דבר המעצים את הצורך בייצוג הנהג על ידי סנגור מיומן בהליכים בהם הוגש כתב אישום בגין נהיגה בשכרות, בנוסף יכול למצוא עצמו בסופו של תהליך, מוזמן למכון לבטיחות בדרכים לצורך בדיקת כשירותו לנהיג

הייעוץ המשפטי הוא משלב שנעצרתם ועד לסיום המשפט, כאשר בידי עו"ד אפשרות לבחון, את חומר הראיות, לוודאות שהבדיקות שנעשו היו תקינות, אפשרות לזיכוי במקרים של כשלים ראייתיים או הסדר טיעון מקילים. פנה/י לעו"ד חלי יוסף שתלווה אתכם בכל התהליך ותדאג למצות את הזכויות שלכם עד תום.

שימוש בטלפון זמן נהיגה

נחשבת לאחת מהעבירות החמורות בזמן נהיגה, אשר משייכים אליה מעורבות בתאונות , עבירה זו נאכפת היום הן ע"י שוטרים באכיפה בררנית, הן ע"י מכשור מצלמות מתקדמות, ושימוש ברחפניים. עבירה זו היום הינה עבירת ברירת משפט אך במקרים מסוימים  כגון בעבירת חוזרת אתה עלול לקבל זימון לבית משפט ובסופו של יום עם פסילה בפועל. כאשר בגין עבירה זו מקבלים 10 נקודות. נתפסת נוהג תוך שימוש במכשיר טלפון נייד פנה אל עו"ד חלי יוסף ע"מ למזער נזקים ולהגיע לתוצאה הטובה ביותר.

תאונות דרכים

תאונות נחלקות למס' סוגים תאונה ללא נפגעים, תאונה עם נפגעים כאשר תאונה עם נפגעים כלומר תאונה בה נחבלו נהגים, נוסעים, או עובד דרך כאשר החבלות יכולות להיות חבלות שאינן ממשית, חבלות ממשיות ואף גרימת מוות.

במקרה בו אתה מעורב בתאונה עם נפגעים יפסל רישיונך במקום ל- 60 יום, רישיונך יפסל ל90 יום במקרה של תאונת דרכים קטלנית.

לעיתים גם בתאונה בה למראית עין נראה שמדובר בהרשעה בטוחה, עו"ד מיומן עלול לחשוף ממצאים היכולים להוביל לזיכוי בתיק, למצוא כשלים ראייתיים ולדאוג להסדרי טיעון מידתיים, פנה/י לעו"ד חלי יוסף שתלווה אתכם בכל התהליך ותדאג למצות את הזכויות שלכם עד תום.

נהיגה במהירות מופרזת

נהיגה מהירות העולה על המותר נחשבת לעבירת התעבורה הנפוצה והנאכפת ביותר בישראל. עבירת מהירות הינה עבירה מכוח תקנה 54 לתקנות התעבורה.

בגין חריגה של 40 קמ"ש בכביש עירוני ו-50 קמ"ש בכביש בין-עירוני מוגש כתב אישום לבית המשפט לתעבורה. בעבירות מהירות האחרות מקבל  הנהג דו"ח  "ברירת משפט" והנהג יכול להגיש בקשה להישפט בפני בית המשפט לתעבורה.

יעוץ משפטי נכון ובזמן אמת !!!!! יכול לחסוך הרבה טרחה ומפח נפש בהמשך. עם ניסיון רב בתחום משירותי במשטרה ובבית משפט אני מכירה היטב את החולשות של כל אחד מהמכשירים, והידע הזה עומד לרשותכם, ויכול לשרת אתכם על מנת לזכותכם מכל אשמה ו/או על מנת להגיע להסדר עם התביעה כך שהעונש שלכם יהיה קל ביחס לעבירה שביצעתם.

אם נפסלתם במקום על ידי קצין משטרה, כדאי לפנות אלי לאלתר, על מנת להגיע לתוצאות טובות יותר.

נהיגה בזמן פסילה

נהיגה בזמן פסילה או בניגוד לתנאים (סעיף 67 לפקודת התעבורה).

אחת העבירות החמורות בפקודת התעבורה. העונש המרבי על עבירה זו עומד על שלוש שנות מאסר בפועל (יודגש כי אין חובה בהטלת עונש מאסר וניתן להטיל רכיבי ענישה שונים וביניהם קנס כספי או את שניהם יחד).

חזקת מודעות לפסילה

החוק קובע כי די במשלוח הודעה בדואר רשום אודות דבר הפסילה בכדי שתתקיים החזקה לפיה הנהג מודע לכך שרישיונו נשלל. לפיכך, רבים המקרים בהם בית המשפט יראה נהג כמי שמודע לדבר פסילתו, וזאת למרות העובדה שהודעה בדבר הפסילה לא הגיעה לידיו בפועל. חריגים לסתירת החזקה

חזקה המודעות לדבר הפסילה ניתנת לסתירה בנסיבות חריגות בלבד, בהתקיימותם של שני תנאים מצטברים:

 1. ההודעה בדבר הפסילה לא הגיע לידי הנהג.
 2. ההודעה לא נמסרה לנהג מנסיבות שאינו תלויות בנהג.

פניה לעורך דין תעבורה בסמוך לביצוע העבירה יחסוך מפח נפש. נתפסת נוהג בפסילה פנה לאלתר לעו"ד חלי יוסף על מנת להגיע לתוצאות הטוב ביותר.

נהיגה בלתי מורשה

מדובר בעבירה חמורה ע"פ סעיף 10 לפקודת התעבורה. אסור לאדם שאיננו בעל רישיון נהיגה לנהוג ברכב מנועי, כאשר במקרה כזה מוגש כתב אישום גם כנגד המתיר לבלתי מורשה לנהוג. העונש הצפוי הוא חמור ביותר, ועלול להיות מאסר לתקופה מקסימאלית של שנתיים, בנוסף על שלילה בפועל מלנהוג לתקופה שלא תפחת משלושה חודשים.

נתפסת נוהג בהיותך בלתי מורשה/ התרת לאדם לנהוג בהיותו בלתי מורשה פנה לייעוץ לעו"ד חלי יוסף ע"מ להגיע לתוצאות הטובות ביותר.

תחום עיסוק משרד הרישוי 

המכון לבטיחות בדרכים

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב"ד) עורך בדיקות כשירות רפואית לנהגים שהופנו אליו מדובר בעברייני תנועה מועדים ולאחר תום שלילה, מעורבות בתאונת דרכים,מורשעי סמים ואלכוהול, נכים, נהגים בגיל מבוגר- כלל הפנייתם למרב"ד תיעשה על-ידי משרד הרישוי.

מסגרת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, מתבצעות הן בדיקות רפואיות-פיזיולוגיות והן בדיקות בתחום הנפשי) הכוללת שיחה עם פסיכולוג ו/או פסיכיאטר ומבחן ממוחשב של כ-900 שאלות, אבל קיימות בדיקות נוספות  והכל תלוי בנסיבות הפניה או ההפניה למרב"ד.

ישנם מקרים של  נהגים, שרישיונם מותלה על ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים עוד בטרם ניגשו לבדיקות או במהלך הדרישה לבדיקות או להצגת מסמכים רפואיים. בהרבה מקרים ניתן לבטל את ההתלייה כך שהרישיון יוחזר לנהג ללא פסילה. כמובן שלשם כך נדרשת בחינה מדוקדקת, ידע באבחון מציאת פתרון מהיר ויעיל לנהג.

ישנם  מקרים בהם המכון הרפואי לבטיחות בדרכים  אינו ממליץ למשרד הרישוי לתת כשירות לנהיגה במקרה כזה ישנו צורך  בהגשת ערר לוועדת ערר אשר נמצאת בבית החולים שיבא-תל השומר, וזאת על מנת לשכנע את הרופאים חברי הועדה בכשירותו של הנהג.

לעיתים,  נדרש לערער על החלטת חברי ועדת הערר, הערעור הוא  לבית המשפט לעניינים מנהליים (בית משפט מחוזי), ברב המקרים, פסק  בית המשפט המחוזי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים והן ועדת ערר שגו בהחלטותיהם ועל כן מצא להשיב את רישיון הנהיגה לעותר.

זומנת למכון הרפואי  לבטיחות בדרכים  חשוב מאד לפנות לעו"ד חלי יוסף המתמחה בתחום ומלווה את הנהגים לאורך כל התהליך ומומלץ מוקדם ככל האפשר או בטרם הגעתך למכון על מנת שאוכל לסייע לך לשמור או לקבל חזרה את רישיון הנהיגה.

שיטת הנקודות משרד הרישוי/פסילת רישיון

קיבלתם דו"ח משוטר/ או נשלחה אליכם הודעת תשלום קנס בגין עבירה שגררה קנס כספי ולעיתים אף הזמנה למשפט ושלילה בפועל, תשלום הודעת הקנס או הרשעה  הם למעשה זה רק תחילתו של הסיפור.לכן בכל עבירה מומלץ לפנות ולהתייעץ עם עו"ד חלי יוסף שתייעץ תלווה ותעזור להגיע לתוצאה האופטימאלית ביותר.

להלן עקרונות השיטה:

 1. אם צברת עד 11 נקודות במשך שנתיים, הנקודות ימחקו בתום שנתיים מיום ביצוע העבירה.
 2. אם צברת בין  12-21 נקודות במשך שנתיים, קיימים 2 תנאים מצטברים למחיקת הנקודות: א. פרק זמן של שנתיים מיום ביצוע כל עבירה בנפרד.

ב. ביצוע קורס נהיגה נכונה בסיסי, מעבר מבחן סיום בהצלחה

 1. אם צברת 22 נקודות בפרק זמן של יותר משנתיים, קיימים 2 תנאים מצטברים למחיקת הנקודות: א. פרק זמן של שנתיים מיום ביצוע כל עבירה בנפרד.

ב. ביצוע קורס נהיגה נכונה בסיסי, מעבר מבחן סיום בהצלחה.

 1. אם צברת 22 נקודות בפרק זמן של עד שנתיים, קיימים 2 תנאים מצטברים למחיקת הנקודות: א. פרק זמן של 4 שנים מיום ביצוע כל עבירה בנפרד.

ב. ביצוע קורס נהיגה נכונה בסיסי, מעבר בחינת סיום בהצלחה.

 1. אם צברת 24-34 נקודות בפרק זמן של שנתיים, קיימים 3 תנאים מצטברים למחיקת הנקודות: א. פרק זמן של 4 שנים מיום ביצוע כל עבירה בנפרד.

ב. ביצוע קורס נהיגה נכונה בסיסי, מעבר בחינת סיום בהצלחה.

ג. ביצוע קורס נהיגה מתקדם, מעבר בחינת סיום בהצלחה.

 1. אם צברת 24-34 נקודות בפרק זמן של יותר משנתיים, קיימים 3 תנאים מצטברים למחיקת הנקודות:

א. פרק זמן של שנתיים מיום ביצוע כל עבירה בנפרד.

ב. ביצוע קורס נהיגה נכונה בסיסי , מעבר בחינת סיום בהצלחה.

ג. ביצוע קורס נהיגה מתקדם , מעבר בחינת סיום בהצלחה.

 1. אם צברת 36 נקודות ויותר, קיימים 3 תנאים מצטברים למחיקת הנקודות: א. ביצוע קורס נהיגה נכונה בסיסי, מעבר בחינת סיום בהצלחה.

ב. ביצוע קורס נהיגה מתקדם, מעבר בחינת סיום בהצלחה.

ג. פסילת רישיון נהיגה למשך 3 חודשים ועמידה בהצלחה במבחן תיאוריה. (ניתן להיבחן בבחינות עיוניות גם בתקופת הפסילה).

 1. אם מיום חידוש הרישיון אחרי פסילה של 3 חודשים, (בגין 36 נקודות קודמות) תוך 6 שנים מתאריך ביצוע העבירה האחרונה, הגעת לצבירה של עוד 36 נקודות נוספות (כלומר 72 נקודות), קיימים 4 תנאים מצטברים למחיקת הנקודות:

א. ביצוע קורס נהיגה נכונה בסיסי, מעבר בחינת סיום בהצלחה.

ב. ביצוע קורס נהיגה מתקדם, מעבר בחינת סיום בהצלחה.

ג. פסילת רישיון נהיגה למשך 9 חודשים וביצוע טסט ותיאוריה מחדש.

ד. בדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

 1. אמצעי התיקון הינם מצטברים ואין בהטלתם כדי לגרוע מכל סמכות אחרת הנתונה לרשות הרישוי.
 2. על נהג הנדרש לבצע קורס בנהיגה נכונה לבצע את הקורס בתוך ששה חודשים, אחרת רשאית רשות הרישוי להתלות את רישיונו.
 3. מועד רישום הנקודות במרשם העבירות אינו משפיע על מניין התקופות לעיל. עם זאת, לא יירשמו נקודות בשל הרשעות בעבירות שהמידע לגביהן התקבל 12 חודשים או יותר ממועד ההרשעה