נהיגה תחת השפעת אלכוהול

נתפסת נוהג בשכרות? או נתפסת נוהג תחת השפעה? עבירה זו היא הזמנה מסוג הזמנה לדין שהעונש הצפוי בגינה מקים קנסות כבדים, שלילת רישיון, ועלול אף להוביל למאסר מאחורי סורג ובריח, פנה לעו"ד חלי יוסף להימנעות מהרשעה, ע"פ הנדרש הגעה להסדר עם התביעה לצורך הקלה בעונש.

הגדרת העבירה:

ההגדרה בפקודת התעבורה היא: מי שנמצא נוהג, כאשר בתוצאת בדיקת נשיפה כמות ריכוז אלכוהול בכמות עולה על 240 מק"ג בליטר אחד של אוויר נשוף, נחשב לשיכור. כך גם אם ימצא בדמו של אדם מעל 50 מ"ג אלכוהול ב 100 מ"ל דם. כתב אישום כאמור מוגש אישום רק כשהכמות עולה על 290 מק"ג. לעומת זאת הרף עבור נהג חדש או נהג צעיר מחמיר בהרבה ו100 מ"ג דם 10 מ"ג אלכוהול, או יימצא 50 מ"ג אלכוהול בליטר של אויר נשוף. לציין, כי סירוב לעבור בדיקה לגילוי אלכוהול לא תמנע את הגדרתו של הנהג כשיכור – אלא להיפך – החוק קובע חזקה (שניתנת לסתירה בבית המשפט) כי נהג שסירב לעבור בדיקה לגילוי רמת אלכוהול ייחשב כמי שנהג בשכרות.