דוח על מהירות

נהיגה במהירות מופרזת
נתפסת נוהג במהירות מופרזת, עבירה זו מקימה קנסות כבדים ועלולה להוביל לשלילת רישיון. פנה לעו"ד חלי יוסף ליעוץ ניסיון מוכח, אחוזי הצלחה גבוהים.

הגדרת העבירה:

מהי מהירות העולה על המותר נחשבת לעבירת התעבורה הנפוצה והנאכפת ביותר בישראל. עבירת מהירות הינה עבירה מכוח תקנה 54 לתקנות התעבורה. למשטרת ישראל אוכפת עבירה זו במס' אמצעים: מכשירים למדידת מהירות: מצלמות נייחות מצלמת כביש (א3) כרגע נשלחים דוחות כרגיל בנוסף הדוחות הקבועים ממל"ז, ודבורה.
התמחות במהירות מופרזת נהגים חדשים, ערעור על דוחות מהירות, הפחתת הקנס והנקודות