נהיגה בזמן פסילה

נהיגה בזמן פסילה או בניגוד לתנאים (סעיף 67 לפקודת התעבורה).

אחת העבירות החמורות בפקודת התעבורה. העונש המרבי על עבירה זו עומד על שלוש שנות מאסר בפועל (יודגש כי אין חובה בהטלת עונש מאסר וניתן להטיל רכיבי ענישה שונים וביניהם קנס כספי או את שניהם יחד).
כמובן שיש הבדל בין נסיעה בזמן בפעם הראשונה, לבין נסיעה בפסילה בפעם השניה.

חזקת מודעות לפסילה/התליה

החוק קובע כי די במשלוח הודעה בדואר רשום אודות דבר הפסילה בכדי שתתקיים החזקה לפיה הנהג מודע לכך שרישיונו נשלל. לפיכך, רבים המקרים בהם בית המשפט יראה נהג כמי שמודע לדבר פסילתו, וזאת למרות העובדה שהודעה בדבר הפסילה לא הגיעה לידיו בפועל.

חריגים לסתירת החזקה

חזקה המודעות לדבר הפסילה ניתנת לסתירה בנסיבות חריגות בלבד, בהתקיימותם של שני תנאים מצטברים:

  1. ההודעה בדבר הפסילה לא הגיע לידי הנהג.
  2. ההודעה לא נמסרה לנהג מנסיבות שאינו תלויות בנהג.

פניה לעורך דין תעבורה בסמוך לביצוע העבירה יחסוך מפח נפש. נתפסת נוהג בפסילה פנה לאלתר לעו"ד חלי יוסף על מנת להגיע לתוצאות הטוב ביותר.