נהיגה בזמן פסילה

עורך דין המכון הרפואי

נהיגה בזמן פסילה או בניגוד לתנאים (סעיף 67 לפקודת התעבורה).

אחת העבירות החמורות בפקודת התעבורה. העונש המרבי על עבירה זו עומד על שלוש שנות מאסר בפועל (יודגש כי אין חובה בהטלת עונש מאסר וניתן להטיל רכיבי ענישה שונים וביניהם קנס כספי או את שניהם יחד).
כמובן שיש הבדל בין נסיעה בזמן בפעם הראשונה, לבין נסיעה בפסילה בפעם השניה.

חזקת מודעות לפסילה/התליה

החוק קובע כי די במשלוח הודעה בדואר רשום אודות דבר הפסילה בכדי שתתקיים החזקה לפיה הנהג מודע לכך שרישיונו נשלל. לפיכך, רבים המקרים בהם בית המשפט יראה נהג כמי שמודע לדבר פסילתו, וזאת למרות העובדה שהודעה בדבר הפסילה לא הגיעה לידיו בפועל.

חריגים לסתירת החזקה

חזקה המודעות לדבר הפסילה ניתנת לסתירה בנסיבות חריגות בלבד, בהתקיימותם של שני תנאים מצטברים:

  1. ההודעה בדבר הפסילה לא הגיע לידי הנהג.
  2. ההודעה לא נמסרה לנהג מנסיבות שאינו תלויות בנהג.

פניה לעורך דין תעבורה בסמוך לביצוע העבירה יחסוך מפח נפש. נתפסת נוהג בפסילה פנה לאלתר לעו"ד חלי יוסף על מנת להגיע לתוצאות הטוב ביותר.

נהיגה בזמן פסילה – מה מומלץ?

רישיון נהיגה הוא משאב חיוני עבור רוב בני האדם, ובחלק מהמקרים הוא אף מהווה בסיס לפרנסה. פסילת הרישיון, לכל פרק זמן ומכל סיבה שהיא, מהווה פגיעה של ממש בשגרת החיים, ועלולה לגרום לאדם שרישיונו נפסל לנהוג בכל זאת. חשוב להדגיש כי נהיגה בזמן פסילה הינה עבירה חמורה, אבל כמובן שהחוק מקנה לכל אדם זכות מלאה להגנה משפטית. עו"ד חלי יוסף פועלת מתוך ההבנה הזו ומסייעת לכל מי שמואשם בכך להתמודד מול המערכת.

דגשים חשובים לגבי נהיגה בזמן פסילה

* עונשים קשים – נהיגה כשרישיון הנהיגה נפסל נתפשת כזלזול במערכת אכיפת החוק, ולכן הרשויות נוטות להחמיר עם נהגים שנמצאו אשמים בביצוע עבירה זו. העונש עלול לכלול גם מאסר בפועל, של עד 3 שנים!

* מעצר עד תום ההליכים – נהג שנתפס נוהג בזמן פסילה וכבר הורשע בעבר בביצוע עבירה דומה עלול למצוא עצמו במעצר עד תום ההליכים עקב החומרה שהמשטרה מייחסת למצב כזה.

* אובדן רישיון הנהיגה – מעבר לענישה המחמירה, ייתכן נזק נוסף והוא אובדן רישיון הנהיגה לצמיתות לאחר זימון למכון הרפואי לבטיחות בדרכים ו/או חיוב הנהג לעבור מחדש טסט.

* אסטרטגיות הגנה – כשאדם נתפס נוהג בפסילה, לכאורה הראיות מוצקות: הוא נהג ברכב, והרישיון שלו נפסל (ע"י המשטרה / בית משפט / רשות הרישוי). יחד עם זאת בעזרת עו"ד תעבורה מנוסה ניתן להתמודד גם עם מצב מורכב זה. אסטרטגיה אפשרית אחת היא הטלת ספק במודעות של הנהג לכך שרישיונו נפסל, וגם לנסיבות אישיות עשוי להיות משקל נכבד בתוצאה הסופית.

להיחלץ מצרה גם במקרים מורכבים

ייצוג אדם שנחשד בביצוע עבירת נהיגה בזמן פסילה הוא אתגר מורכב. עו"ד חלי יוסף כבר התמודדה בהצלחה עם מקרים מורכבים במיוחד, בין אם באמצעות הסדרי טיעון נוחים מול התביעה ובין אם בעמידה נחושה על בסיס אסטרטגיה מדויקת בבית המשפט. השירות ניתן ע"י עו"ד יוסף בשקיפות מלאה, מבלי להבטיח הבטחות שווא אלא תוך ניתוב היכולות המשפטיות והאישיות למאבק נחוש ומחויב למען הלקוחות.

פסילת רישיון ונהיגה בזמן פסילה

נהיגה בזמן פסילה – אסור

מי יכול להטיל פסילה?

פסילה יכול שתוטל על ידי בית המשפט, בין במסגרת עונש על עבירת תעבורה, ובין כעונש על עבירות אחרות (כגון שימוש בסמים, גניבת רכב ואחרות).

פסילה יכול שתוטל על ידי קצין משטרה. קצין משטרה מוסמך לפסול מנהלית מי שביצע עבירות מסוימות, הן עבירות על פקודת התעבורה ותקנותיה, (לפירוט לחץ כאן), והן עבירות על חוקים אחרים, למשל מי שהסיע שוהים בלתי חוקיים ברכבו, בניגוד להוראות חוק הכניסה לישראל.

פסילה יכול שתוטל על ידי רשות הרישוי, בין בשל צבירת נקודות בגין ריבוי עבירות ובין בשל היות הנהג מסוכן או פרוע.

חשוב ביותר – אדם שנפסל חייב להפקיד את רישיונו בידי הרשות הפוסלת.


בכל מקרה בו נפסל אדם, עליו להפקיד את רישיון הנהיגה שלו בידי הרשות שפסלה אותו (בית המשפט, קצין משטרה או משרד הרישוי).
אם ברשות הנהג רישיון נהיגה תקף – עליו להפקידו.
אם הרישיון פקע ואין בידי הנהג רישיון נהיגה תקף– עדיין חובה להפקיד רישיון נהיגה שפקע.
בדרך כלל מזכירויות בתי המשפט לתעבורה, דורשות בנוסף להפקדת רישיון הנהיגה שפקע גם אישור ממשרד הרישוי לגבי תוקף רישיון הנהיגה של הנהג או תצהיר של הנהג המאשר כי אין ברשותו רישיון נהיגה נוסף תקף.
אם רישיונו של הנהג אבד – בין אם הוא בתוקף ובין אם פקע (אפילו לפני עשרות שנים) חייב הנהג להפקיד תצהיר שבו מצוין שרישיונו אבד ואינו מחזיק בידו רישיון נהיגה.
ללא הפקדת רישיון נהיגה תקף או פקוע ו/או תצהיר בידי הרשות הפוסלת – הפסילה לא תסתיים:
הפסילה מתחילה ביום בו קבעה הרשות שהיא תחל ומסתיימת רק לאחר שהנהג הפקיד רישיון/תצהיר וסיים לרצות את תקופת הפסילה שנקבעה לו. מי שלא יפקיד את רישיונו – פסילתו לא תסתיים!!!

המקרה היחיד בו פטור אדם מלהפקיד את רישיונו בידי הרשות – הוא המקרה בו האדם מעולם לא הוציא רישיון נהיגה – במקרה זה מתחילה הפסילה מיום בו החליטה הרשות על הפסילה- גם ללא הפקדה –שכן לאדם זה אין רישיון להפקיד.

כדי להיות בטוח מעל לכל ספק כי המסמך שהפקדת מספק את הרשות שפסלה אותך, מומלץ לקבל מהרשות אישור על הפקדת הרישיון.

היכן מקבלים את הרישיון בגמר הפסילה?

מי שנפסל על ידי קצין משטרה – בתום הפסילה מקבל את רישיון הנהיגה בחזרה מידי המשטרה. הרישיון ימצא בידי היחידה שרשמה את הדוח (אפילו אם נערך  שימוע ביחידה אחרת – היחידה האחרת תשלח את הרישיון שהופקד בידה, ביחד עם צו הפסילה ליחידת התנועה שרשמה  את הדוח). אם הנהג לא יתייצב ביחידה לקבל את רישיונו, כעבור מספר ימים ישלח אליו הרישיון בדואר לביתו.

מי שנפסל על ידי בית המשפט ו/או על ידי רשות הרישוי, יוכל לקבל את רישיונו במשרד הרישוי. לשם כך, יש להציג במשרד הרישוי אישור הפקדה מאת בית המשפט, ממנו ניתן יהיה ללמוד שריצוי הפסילה הסתיים.

נהיגה  בזמן פסילה – סעיפים

סעיף 67 לפקודת התעבורה [נוסח חדש] תשכ”א 1961  קובע כדלקמן:

מי  שהודע לו שנפסל מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה, וכל עוד הפסילה בתקפה הוא נוהג ברישיון שנהיגתו אסורה בלי רישיון לפי פקודה זו, או מי שנוהג בניגוד לתנאים שנוספו ברישיונו כל עוד הם בתקפם, או מי שהודע לו כי נפסל מהחזיק ברישיון רכב וכל עוד הפסילה בתקפה הוא משתמש באותו רכב או מרשה להשתמש בו, או מי שנהג או הרשה לאחר לנהוג ברכב בניגוד להודעת איסור שימוש או צו איסור שימוש, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס מאה אלף לירות, או שני העונשים כאחד.
67. נהיגה בזמן פסילה או בניגוד לתנאים

רשויות החוק ( הן המשטרה והן בתי המשפט) רואים בחומרה את עבירת הנהיגה בזמן פסילה. בעוד שמרבית עבירות התעבורה הן עבירות מסוג אחריות קפידה, הרי שעבירת הנהיגה בזמן פסילה זו עבירה שמבוצעת בכוונה. תנאי הכרחי לכך שנהג יואשם בעבירה של נהיגה בזמן פסילה הינו שאותו נהג ידע על קיומה של הפסילה.

אדם שיודע שהוא פסול מלנהוג ובכל זאת נוהג, מצביע בכך על זלזול בחוק וברשויות המבצעות והאוכפות אותו, וכן על זלזול בשלום הציבור ובטחונו.

אמנם המשטרה לא מצליחה לחשוף ולהביא לדין את כל הנהגים שנוהגים בפסילה, אך כשאלו נתפסים,  הענישה לה הם זוכים היא מאוד מחמירה וכוללת בחובה עונשי מאסר בפועל (אפילו למי שזו הפעם הראשונה שביצע עבירה זו) , פסילות ממושכות מלנהוג וקנסות גבוהים.

אין ספק שיותר זול לשכור נהג בתקופת הפסילה או לנסוע בתחבורה ציבורית, מאשר להיתפס נוהג בזמן פסילה על כל המחירים הנלווים לכך.

האם אפשר לעזור? כן!

מי שנפסל על ידי קצין משטרה – ניתן להגיש לבית המשפט בקשה לביטול הפסילה.

ישנם מקרים רבים שבית המשפט יעתר לבקשה: למשל כשנפל פגם בצו הפסילה של הקצין, כאשר אין בחומר החקירה תשתית ראייתית לביצוע העבירה, כאשר בית המשפט יתרשם שהאדם אינו מסוכן מלנהוג, וגם לעתים בשל נסיבות אישיות או אחרות המצדיקות התחשבות. בית המשפט יכול לבטל את הפסילה שהטיל הקצין ו/או לקצרה.

עורך דין שמתמחה בתעבורה ידע לסייע כבר בשלב זה ולייעץ כיצד לפעול כדי לקבל רשיונך בחזרה.
מי שנפסל  על ידי בית המשפט מבלי שהיה נוכח במשפט, ניתן להגיש בקשה לביטול פסק הדין תך 30 יום מיום שקיבל הודעה על פסק הדין. גם במקרה זה חשוב להתייעץ בטרם פונים לבית המשפט לביטול פסק הדין, שכן לא בכל מקרה בית המשפט יבטל את פסק הדין, והבקשה צריכה להיות מנומקת ומוצדקת.

מי שהוגש נגדו כתב אישום על נהיגה בזמן פסילה חשוב מאוד לפנות לקבלת יעוץ, שכן העונשים הצפויים הם כל כך חמורים וחשוב לעבור על הראיות בתיק התביעה ולנסות להגיע להבנות מראש עם התביעה. עורך דין המתמחה בתעבורה יוכל לשפר את מצבו של הנוהג בפסילה באופן משמעותי ביותר.