ימי פעילות

א’-ה’: 9:00-18:00
ובימי ו’ וערבי חג: 8:00-13:00

עבירות מין

אתה קורבן לעבירת מין/ זומנת לחקירה/ או הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירות מין?

פנה לעורך דין פלילי שייסע לך בניהול ההליך הפלילי, בין אם זה בחקירת המשטרה ובין אם זה בכותלי בית המשפט, שכן המדובר בעבירות בהם אתה יכול למצוא את עצמך מאחורי סורג ובריח לתקופה ממושכת. עו"ד חלי  מספקת ייעוץ/ליווי וייצוג משפטי לקורבנות חשודים ונאשמים בעבירות מין מתוך מטרה נאמנה לשמור על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה חסרת פשרות  מתן יעוץ וסיוע בזמן אמת.

עבירות מין הן מהעבירות הפליליות הקשות– המציאות החברתית מוקיעה את עוברי העבירה ומטילה עליהם בין היתר אות קלון, המערכת המשפטית מטילה ענישה מחמירה.

שאנו חושבים על עבירות מין אנו חושבים על אדם זר, אך במרבית עבירות המין האדם הוא מכר או בן משפחה.

בעבר נדרש הקורבן להוכיח את סירובו ליחסי המין היום נדרש החשוד להוכיח את הסכמתו ליחסים, כאשר מדובר על הסכמה מדעת (לדוגמה: הקורבן פיכח וצלול לא תחת השפה של סמים דוגמת סם אונס או אלכוהול).

עבירת מין הינה עבירה פלילית ועל החשוד להבין את החשדות כנגדו ע"מ שיוכל להתמודד עם החשדות בצורה הטובה ביותר, ואין דרך טובה יותר להתמודד אלא אם בעזרת עורך דין פלילי שמלווה את הקורבן/ החשוד בזמן אמת.

להלן עבירות המין השכיחות אליהם מתייחס המחוקק

הטרדה מינית

מתייחסת לתופעה של פגיעה בפרט בדרך של הצעות מיניות, התייחסויות מיניות או התנכלות ע"י אדם זר/ מכר /במקום העבודה.  הטרדה מינית יכולה להיות בדרך של "מחמאה" למראה החיצוני של אדם בהקשר למיניותו, כאשר ההטרדה מינית במקום עבודה עשויה להיות ההצעות מוצעות תוך כדי ניצול יחסי מרות, תלות.

לעבירת ההטרדה המינית קיימים ארבעה תנאים מצטברים:

  1. הצעה.
  2. חוזרת על עצמה.
  3. בעלת אופי מיני.
  4. המופנית כלפי קורבן אשר הבהיר למטריד כי אינו מעוניין לשמוע את הצעות כאמור.

לציין כי בהצעה בעלת אופי מיני כלפי קטין, חסר ישע, או בהצעה לעובד במסגרת יחסי עבודה גם הצעה בודדת או התייחסות מינית תהווה הטרדה מינית ע"פ החוק.

הענישה על הטרדה מינית נעה בין שנתיים לארבע שנות מאסר מאחורי סורג ובריח.

מעשה מגונה

סעיף 348 לחוק העונשין, התשל"ז- 1977  קובע: כי מעשה מגונה הוא מעשה שנעשה לשם גירוי, ביזוי או סיפוק מיני, בפני אדם אחר, היא מעשה מגונה, ועוד. נועדה לספק את יצר החשוד גרידא, גם אם גרמה לתחושת חוסר נוחות בקרב קורבן העבירה והסנקציה הקבועה בחוק בגין עבירה זו עד שנת מאסר, כאשר העבירה נעבירה בפני קטין תחת לגיל 15 העונש הוא עד 3 שנות מאסר.

מעשה סדום

סעיף 347 לחוק העונשין, התשל"ז-1977: קובע מעשה סדום הינו מצב שבו מחדירים איבר מין, או חפץ כלשהו, לתוך פי הטבעת של אדם. בנוסף לכך, מעשה סדום מתאר מצב שבו מוחדר איבר המין לתוך פיו של אדם.

העונשים על מעשי סדום משתנים בהתאם לנסיבות, כאשר מבחינים בין מעשה שבוצע בקטין בין הגילאים 14-16, לבין מעשה שבוצע בקטין מתחת לגיל 18. עונש בגין מעשה סדום ינוע על פי רוב בין 3 ל- 20 שנות מאסר, תלוי בחומרת המעשה, בגיל הקורבן ובמבצע המעשה.

אם האדם שבו מבוצע מעשה סדום בן 14-16 שנה, העונש שייגזר הוא 10 שנות מאסר. העונש שייגזר בגין מעשה סדום שבוצע באדם שגילו 16-18, תוך כדי ניצול יחסי מרות או תלות. העונש בגין העבירה הוא 5 שנות מאסר. כאשר גיל הקורבן הוא מעל גיל 18, והמעשה בוצע במסגרת מרות ביחסי עבודה, העונש שייגזר יהיה 3 שנות מאסר.

 

בעילה אסורה בהסכמה

סעיף 347 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, קובע: בעילה אסורה בהסכמה כאשר מדובר על קטינה שטרם מלאו לה 16 שנה ואינה נשואה לבועל, בעילת קטינה שמלאו לה 16 וטרם מלאו לה 18 שנים,תוך ניצול יחסי מרות  מדריך, חונך, משגיח וכד', בעילת אישה תוך ניצול יחסי מרות, בעילת אישה במרמה. העונש הוא עד חמש שנות מאסר בגין בעילה אסורה בהסכמה.

אונס

סעיף 345 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, קובע: כי מי "שבועל אישה" ללא הסכמתה החופשית, למה הכוונה "בועל", בעילה הינה החדרה של איבר מאיברי הגוף או חפץ, לאיבר מינה של האישה, כאשר ע"פ ההגדרה הכוונה לגבר כלפי אישה. ותנאי מצטבר הינו "היעדר הסכמה". הסכמה צריכה להיות מדעת, ביטוי או כל אמירת "לא" מהווה היעדר הסכמה. מדובר בעבירות חמורות, אשר לא מסתיימות בעבירות פליליות, אלא מדובר בעבירה הנלווה להן פגם מוסרי בשל אופיין וחומרתן, הנובעת בעיקר בשל הפגיעה הקשה בגופו ובנפשו בקורבן העבירה. העונש בגין עבירת האונס היא 16 שנים, כאשר בקטינה עד גיל 16 , במקרה של אישה הלוקה בנפשה או בשכלה, המונע ממנה לתת את הסכמתו החופשית בצורה מודעת העונש יהיה 20 שנה. גם נסיבות מחמירות או נגרם לקורבן נזק נפשי או גופני, הריון, אונס בפרהסיה, אונס קבוצתי העונש יהיה 20 שנה.

דילוג לתוכן